Program Dolap je predviđen za rad u mreži, tj. za istovremeni rad na više računara koji pristupaju istoj bazi podataka. Baza podataka se nalazi samo na jednom računaru koji ima ulogu servera, a koji može biti posvećeni server ili može biti istovremeno i server i radna stanica. Obzirom da svi računari pristupaju podacima na serveru, onda prilikom instalacije programa samo na serveru treba zadati instaliranje i programa i beze podataka. Ukoliko je server posvećeni, onda samo sa jedne radne stanice treba zadati instalaciju baze i zadati putanju za njeno instaliranje u folder koji se nalazi na serveru. Preporučljivo je u ovoj konfiguraciji da se sve nove verzije programa instaliraju se iste radne stanice jer će instalacioni folderi biti zapamćeni pa nije potrebno da se ponovo zadaju.

Da bi baza bila dostupna svim računarima u mreži potrebno je da se folder u kome se nalazi baza označi deljenim i da se odobri pisanje mrežnim korisnicima. Za više informacija o deljenju mrežnih resursa konsultovati help sistem Windows operativnog sistema.

Na radnim stanicama se zadaje samo instalacija programa, tj. instalacija baze podataka se isključuje. Zbog ovoga prilikom prvog pokretanja programa biće potrebno njegovo povezivanje sa bazom podataka navođenjem na mrežni folder u koji je baza prethodno instalirana.

Napomena

Kod instalacije dopune potrebno je da program bude zatvoren na svim računarima. U protivnom dopuna neće biti pravilno instalirana.


Sadržaj | Početak