Ova se lista dobija klikom na taster Prikaži sva pakovanja robe u okviru dijaloga za unos opštih podataka robe i sadrži sva pakovanja povezana sa izabranom robom. Ukoliko roba nema pakovanja ova komanda neće biti dostupna.

Lista svih pakovanja robe

Duplim klikom ili pritiskom na Enter na pakovanje iz liste biće prikazani njegovi podaci umesto osnovne robe.


Sadržaj | Opšta načela | Roba