Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti > Račun
Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Kasa

Na kraju štampanog računa ili gotovinskog kasa računa štampaju se zakonske klauzule, razna obaveštenja o uslovima prodaje, naplate, garancija, reklamacija i sl.
Ovaj dijalog omogućava da se ovaj tekst unese ili dopuni i koriguje postojeći. Šta više, štampanje računa neće biti moguće ako tekst klauzula nije unet. Ovaj tekst će biti štampan na svim računima.
Račun nema predefinisan tekst za rubrike Robu izdao, Robu preuzeo, Fakturisao i sl. koje se štampaju u samom dnu računa, te njih takođe treba uneti ovde u skladu s potrebama poslovnog objekta.

Unos

Prilikom unosa teksta klauzula obratiti pažnju da se ne prekorači maksimalna dužina reda koja je data iznad polja za unos teksta. Tekući broj znakova u redu je prikazan desno iznad polja. Ukoliko se u nekom redu prekorači maksimalan broj znakova, "višak" znakova neće biti odštampan.
Takođe treba obratiti pažnju na broj redova. Čest je slučaj da se pri dnu teksta unesu prazni redovi koji na dnu štampanog računa stvaraju veću belinu nego što se želi. Ukoliko u polju za broj redova stoji više redova nego što ih zaista ima, potrebno je na dnu teksta obrisati nevidljive znakove Enter.

Hronologija

U toku poslovne godine moguće je registrovati više verzija klauzula. Ovo naročito zbog zakonskih izmena, kada zakonodavac nalaže da se od određenog datuma na dalje na svim računima štampa neki zakonom propisani tekst. U tom slučaju nakon dopuna klauzula potrebno je kliknuti na taster Sačuvaj kao nove, čime će biti zapisana nova verzija klauzula. Svi novi računi nakon toga biće štampani s novim tekstom, dok će kod preštampavanja starih računa, na papiru biti štampana verzija klauzula koja je tada važila.

Napomena

Samo se poslednja verzija klauzula može menjati, dok se stare samo mogu pregledavati. Stoga, klauzule treba sačuvati kao nove samo kada je to zaista potrebno. U svim drugim slučajevima koristiti taster Sačuvaj, kada se klauzule zapisuju preko prethodnih.

Savet

U slučaju da je unet račun i da program odbija da ga sačuva jer nedostaju klauzule računa, uneti dokument i uloženi rad ne moraju biti izgubljeni. Potrebno je, bez zatvaranja dokumenta, iz podešavanja programa uneti klauzule nakon čega će biti moguće da se račun sačuva. Ukoliko se u tom trenutku nema konačan tekst klauzula, biće dovoljno da se unese bilo koji tekst kako bi mogao račun da se sačuva. Klauzule se mogu naknadno korigovati, ali je potrebno da se sačuvaju preko prethodne verzije klauzula kako bi se kod štampanja prethodno unetih računa pojavio novi, izmenjeni tekst.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat