Meni: Uređivanje > Koristi šablon za štampanje

Ukoliko je ova stavka menija označena to znači da će za štampanje tekućeg tipa dokumenta ili izveštaja biti korišćen šablon za štampanje na grafičkim štampačima. Izborom ove stavke menija otvara se dijalog iz koga se bira koji će šablon biti podrazumevani i da li će štampanje preko šablona biti podrazumevano za dati tip dokumenta ili izveštaja.

Izbor šablona za štampanje

Klikom na dugme Uzbor šablona pojavljuje se lista šablona iz koje treba izabrati koji će šablon biti korišćen, obzirom da za jednu vrstu dokumenta može da se ima više šablona. Ukoliko prethodno nisu definisani šabloni, lista će biti prazna, tako da je potrebno prvo napraviti šablone. Ukoliko se označi opcija Za štampanje uvek koristi šablon, štampanje tipa dokumenta ili izveštaja iz koga je zadata ova komanda će biti podrazumevano preko šablona. Štampanje tekstualnog dokumenta je i dalje dostupno iz padajuće liste toolbar-a.
Ovo podešavanje se odnosi na korisnika, tj. ako se koristi mrežna instalacija programa, postoji mogućnost da svaki računar koristi drugačiji šablon ili da ne koristi šablon za štampanje. Ukoliko se koristi isti šablon na više računara, onda ovo podešavanje treba uraditi na svakom od njih.

Ukoliko se promeni ime šablona iz uređivača šablona, potrebno je ponovo ga izabrati na ovom mestu.


Sadržaj | Opšta načela | Šabloni za štampanje