Izbor komitenta

Na svim mestima u programu gde je potrebno uneti komitenta pojavljuje se ovaj dijalog kao deo forme za unos podataka. Neke funkcije mogu biti onemogućene, te se odgovarajući taster neće pojaviti na ekranu.

Ukoliko je šifra komitenta poznata dovoljno je uneti je u polju Šifra i pritisnuti Enter ili Tab.
U slučaju da šifra komitenta nije poznata može se pretražiti po nazivu ili bilo kom drugom polju klikom na taster Traži. Alternativno, dijalog za pretraživanje komitenata će biti pokrenut i u slučaju da se pritisne Enter, a nije uneta šifra, tj. ako u polju stoji 0.
Pogledati: Pretraživanje komitanata

U polju Komitent pojavljuju se osnovni podaci o izabranom komitentu.

Pored ove osnovne funkcije izbora komitenta, ovaj dijalog još omogućava da se pregleda analitička kartica izabranog komitenta preko tastera Kartica.

Takođe iz ovog dijaloga se evidentiraju novi komitenti preko tastera Novi, kao i izmene već unetih podataka za izbranog komitenta klikom na taster Detalji. Oba tastera pokreću dijalog za unos podataka komitenta.


Sadržaj | Opšta načela | Komitenti