Komitenti mogu da se svrstaju u grupe radi njihovog listanja i pretraživanja po grupama. Grupe mogu biti po bilo kom kriterijumu – po regionu, tipu pravnog lica, komercijalisti itd. Grupe komitenata su na nivou preduzeća, tj. svako preduzeće ima odvojene grupe. Grupa se unosi sa jezička Detalji dijaloga za unos podataka komitenta.

Grupa komitenta

Ovaj dijalog služi za izbor grupe kod unošenja podataka o komitentu, kao i za unos, ispravke i brisanje samih grupa.
Grupa komitenta nije obavezan podatak, a korisnik sam unosi grupe prema svojim potrebama.


Sadržaj | Opšta načela | Komitenti