Ovaj se dijalog aktivira na više mesta u programu Dolap na mestima gde je potrebno uneti opis knjiženja. Njegova namena je da se opisi koji se često ponavljaju prilikom knjiženja sačuvaju u listu iz koje se kasnije prenose u formu za knjiženje dvostrukim klikom na željeni opis ili njegovim izborom i klikom na dugme U redu.
Liste čestih opisa se čuvaju zasebno za svaku vrstu dokumenta iz koje može da otvori ovaj dijalog.

Često korišćeni opisi za knjiženje

Novi opis se dodaje klikom na dugme Novi, a zatim se u samoj lisi unese njegov tekst. Već uneti opis se koriguje tako što se dva puta klikne na opis, ali da to ne bude dvostruki klik, kojim se u stvari bira opis, tj. potrebna je mala pauza između klikova, nakon čega će opis biti označen za ispravke.
Izmene opisa i njihovo brisanje se ne odražava na već knjižene poslovne promene, tj. one zadržavaju već uneti opis knjiženja.
Kada se opis knjiženja prenese u formu za knjiženje dozvoljeno je da se on za to konkretno knjiženje koriguje.


Sadržaj | Opšta načela