Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Kasa

Definisanje brzih tastera se odnosi rad PC kase i to samo ako se na kasirskom mestu koristi programbilna POS tastatura.

Brzi tasteri su tasteri kojima se dodeljuju šifre artikala koji se frekventno prodaju, kao i artiklima koji nemaju bar - kod. Na primer: hleb, mleko, jaje, žvakaća guma, upaljač itd. Kod prodaje ovih artikala na kasi, umesto unošenja šifre dovoljan je pritisak na dodeljeni taster. Ovakve tastature omogućavaju umetanje papirića na taster na kome se napiše artikl.

Program Dolap omogućava maksimalno 100 brzih tastera. U okviru jednog poslovnog objekta definisani brzi tasteri se odnose na sva kasirska mesta u tom objektu, tj. ne mogu da se definišu dve kase sa različitim rasporedom brzih tastera.

Sekvenca koja se programira ne tastaturi je oblika Txxx, gde je xxx broj od 1 do 100 bez vodećih nula. Primer: T1, T28, T100. Uputstvo i softver za programiranja tastature daje proizvođač tastature.

Kasa ne prihvata izmenu brzih tastera dok se ne restartuje.

Brzi tasteri se definišu i modifikuju u centralnoj bazi i prenose se replikacijom do udaljenih objekata.

Definisanje i korigovanje

Izabere se taster kome se želi dodeliti šifra tako što se unese njegov broj u polju Brzi taster ili se taster izabere iz liste brzih tastera u donjem delu dijaloga. U polju šifre pojaviće se dodeljena šifra. Ako taster nema dodeljenu šifru, pojaviće se 0.
Unese se željena šifra artikla i pritisne Enter. Artikl prethodno mora biti evidentiran. Ukoliko šifra nije poznata, može se pokrenuti pretraživanje po nazivu.
Pogledati: Izbor robe


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat