24.03.2007

Letnje i zimsko raÄ?unanje vremena

Zakon o fiskalnim kasama dozvoljava pode??avanje Ä?asovnika u fiskalnom ureÄ‘aju samo u ovla??ćenom servisu. Korisniku je jedino dopu??teno pomeranje Ä?asovnika unapred i unazad za po jedan sat kod promene letnjeg i zimskog raÄ?unanja vremena. Pri tome ove komande mogu da se zadaju samo po jednom godi??nje - jedno pomeranje unapred i jedno pomeranje unazad. Kada se ove komande "iskoriste", fiskalni ureÄ‘aj odbija njihovo ponovo izvr??enje dok se ne promeni kalendarska godina. Zbog toga treba biti oprezan kod pomeranja sata. Ako se zada pogre??na komanda, postavljanje taÄ?nog vremena neće biti moguće bez odlaska u servis. Sat se pomera:
  • unapred u proleće;
  • unazad u jesen.
Pored ovoga, treba imati u vidu da fiskalni ureÄ‘aj ne dozvoljava pomeranje sata ukoliko ureÄ‘aj nije ispra??njen, tj. dok se ne uradi dnevni izve??taj (Z izve??taj), tako da je postavljanje sata moguće ujutro pre poÄ?etka rada ili na kraju dana kada se fiskalni ureÄ‘aj isprazni.

FP550

Ima jo?? jedna odredba zakona koja je uzrok frustracija kod ljudi koji ne znaju za nju. Zakon ne dopu??ta postavljanje vremena na Ä?asovniku fiskalnog ureÄ‘aja koje je ranije od trenutka izrade poslednjeg dnevnog izve??taja. U jesen kada se Ä?asovnik pomera unazad, nakon izrade Z izve??taja, ureÄ‘aj ne dozvoljava pomeranje Ä?asovnika unazad jer bi vreme bilo ranije od vremena ??tampanja poslednjeg izve??taja. Potrebno je da istekne sat vremena od trenutka izrade Z izve??taja. Stoga je bolje da se vreme postavi narednog dana pre poÄ?etka rada, nego da se Ä?eka sat vremena.

Ukratko, kod pomeranja sata na fiskalnom uređaju treba se pridr??avati sledećeg:
  1. fiskalni uređaj mora da bude ispra??njen (urađen Z izve??taj);
  2. mora da prođe najmanje sat vremena od izrade Z izve??taja da bi se sat pomerio unazad (u jesen).
Pomeranje Ä?asovnika na fiskalnom ??tampaÄ?u Galeb FP-550 mo??e da se zada iz same PC kase ili iz programa Sfs.

  
Postavljeno: 24.03.2007 - 11:28


Re: Letnje i zimsko raÄ?unanje vremena
OdliÄ?an tekst. Upravo su nas sad strefile "letnje na zimske" Ä?arolije i ovaj tekst je razre??io mnoge dileme.

Pozdrav
Mu??deka Milan • 25.10.2007 - 21:56 • @wwwReply
Re: Letnje i zimsko raÄ?unanje vremena
Drago mi je ako je bio od pomoći.

Pozdrav
Vinko Velinov • 25.10.2007 - 22:29 • @ • • Reply
Re: Letnje i zimsko računanje vremena
Interesuje me koliko je dozvoljeno odstupanje vremena na fiskalnoj kasi u odnosu na realno vreme? Hvala unapred.
Nostalgija • 07.11.2018 - 20:13 • • • Reply
Re: Letnje i zimsko računanje vremena
Zvanično takav podatak ne postoji. Makar ja nisam čuo da postoji. Nezvanično, inspekcija ne kažnjava ako je odstupanje manje od pola sata, već samo naloži da se kasa odnese u servis i podesi tačno vreme. To košta oko 20 € u zavisnosti od servisa i modela kase.
Vinko velinov • 07.11.2018 - 20:19 • • • Reply

Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.