02.07.2013

Prikaz zbira ćelija kolone

U verziji Dolapa 0.869 od 30.1.2009 dodata je mogućnost sabiranja vrednosti selektovanih ćelija u okviru kolone bilo koje tabele. Iako ova mogućnost odavno postoji, čini se da nije mnogo poznata korisnicima Dolapa. Ova funkcionalnost je opisana u helpu koji stiže uz program i u online uputstvu, ali ne baš detaljno. Evo malo šireg objašnjenja.

Zbir po koloni

Kada se klinke mišem na neki red u okviru bilo koje tabele, taj red se označi – selektuje. Pored ovoga ćelija na koju se klikne označava se tamnijom bojom. Ako se selektuje još jedan red i pri tome se klikne na ćeliju iz kolone koja sadrži numeričke podatke, biće prikazan balon sa zbirom iz ta dva reda. Selektovanjem više redova biće prikazan zbir kolone za sve selektovane redove, a sve ćelije kolone će biti označene tamnijom bojom. Zbir radi samo za brojeve iz iste kolone, tj. ne mogu se sabirati brojevi iz različitih kolona.

Kratko uputstvo za selektovanje redova: Ovo važi za bilo koji Windows program, pa i za Dolap.
Označavanje više redova odjednom se radi tako što se klikne na prvi red grupe redova koju označavamo, a zatim držeći pritisnut taster Shift klikne na poslednji red. Drugi klik treba bude u koloni za koji se želi zbir.
Pojedinačni redovi se selektuju tako što se drži pritisnut taster Ctrl i zada klik. Ova komanda služi i da se selektovani red vrati u neselektovani. Postoji mogućnost kombinacije oba načina. Prvo se označi grupa redova, a zatim sa Ctrl i klikovima mišem izbace nepotrebni redovi.
Pored ovoga redovi mogu da se označe korišćenjem tastature kombinacijom tastera Shift i tastera strelica dole i gore, ali se u tom slučaju balon sa zbirom ne prikazuje.


Funkcionalnost zbira kolone je pogodna da se vrlo brzo saberu brojevi iz tabele bez korišćenja kalkulatora. Na primer, kupac je jednom uplatnicom platio više faktura, ali nije napisao koje. Kombinovanjem iznosa faktura u njegovoj kartici vrlo brzo može da se nađe koji zbir odgovara uplati.
Ukoliko se baloni ne prikazuju, moguće je da je ova opcije isključena iz podešavanja prikaza programa Dolap. Inicijalno kod instalacije program je podešen da ih prikazuje. Druga mogućnost da se ne prikazuju je da su isključeni na nivou Windows-a, koji je takođe inicijalno podešen da ih prikazuje. U ovom drugom slučaju potrebno je uneti izmene u registri bazi podataka, što se ne preporučuje ukoliko Vam uređivanje registri baze nije poznato jer postoji mogućnost da se nehotice oštete podešavanja operativnog sistema. Potrebno je pronaći ključ EnableBalloonTips koji je tipa DWORD na putanji HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced i promeniti njegovu vrednost u 1.

  
Postavljeno: 02.07.2013 - 11:57


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.