28.09.2012

Promena poreske stope PDV

Od 1. oktobra 2012. menja se viša poreska stopa sa 18% na 20%. U okviru knjigovodstvenog programa Dolap potrebno je uraditi:
  • Proknjižiti svu dokumentaciju i eventualni popis na kojima je važeća poreska stopa 18%.
  • Iz menija Evidencije > Poreske stope korigovati poresku stopu 18% na 20%. Oznaka „Đ“ poreske stope ostaje važeća.
U slučaju da se radi korekcija starih dokumenta na kojima je stara stopa, zamenom artikla ili „povlačenjem“ novih podataka o artiklu biće učitana i nova stopa od 20%. Stoga je potrebno staru dokumentaciju ažurirati pre promene stope kako bi se izbegla ova situacija. Ukoliko je ipak neophodno da se koriguje neki dokument, moguće je privremeno vraćanje stope na 18% dok se uradi korekcija, a za to vreme ne treba raditi nove dokumente.
Korekcije cena su stvar odluke poslodavca i rade se nivelacijom cena.

Na fiskalnoj kasi:
  • Uz pomoć programa SFS korigovati fiskalnu grupa „Đ“ sa 18% na 20%.
  • Poželjno je da se obrišu svi artikli iz fiskalnog štampača.
  • U KDC-u iz menija Održavanje pokrenuti kopiranje svih artikala u bazu kase.

  
Postavljeno: 28.09.2012 - 05:39


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.