23.06.2008

Visual Studio 2008

Poslednja verzija programa Dolap koja je produkovana MS Visual Studiom 2005 je verzija v0.862. Počev od sledeće verzije program Dolap će biti produkovan Visual Studiom 2008.

MS Visual Studio 2008 pored brojnih novina, kraćeg i efikasnijeg koda, rešava veliki problem sa štampanjem, koji se ogleda u "neposlušnosti" programa da štampa do zadatog broja stranice, već je uvek štampao dokument do kraja. Na žalost, Microsoft je u novoj verziji Studia ukinuo podršku za Win95/98 operativne sisteme. Najstariji podržani Windows operativni sistem je Win2000. Buduće verzije programa Dolap neće moći da se izvršavaju na Windows 95 i Windows 98 mašinama.

Potrebno je instalirati Dolap v0.862. Broj izmena u ovoj verziji Dolapa u odnosu na prethodnu je minoran. Razlog izdavanja ove verzije Dolapa je prelazak na produkciju programa novom verzijom MS Visual Studia 2008. Program produkovan novim Studiom na Windows Vista operativnom sistemu može da pristupi HKEY_LOCAL_MACHINE ključevima registri baze samo u elevated režimu. Stoga je ovoj verziji dodat Patch koji ih kopira u HKEY_CURRENT_USER sekciju. U protivnom podešavanja programa koja se odnose na pojedinačni računar (podešavanja štampanja, izgled tabela, širina kolona itd.) bila bi izgubljena. Ova verzija programa treba da "pripremi teren" za buduće verzije Dolapa. Ukoliko na računaru radi više korisnika potrebno je Dolap pokrenuti makar jednom za svakog operatera. Ovo znači da će, počev od ove verzije programa, ova podešavanja biti lična za svakog korisnika, a ne kao do sada, vezana za računar.

  
Postavljeno: 23.06.2008 - 12:55


Re: Visual Studio 2008
Ma od tog programa moj muž svakog dana ludi:(
Danica • 25.09.2008 - 07:12 • @ • • Reply

Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.