Sfs


SFS

Sfs je besplatan program čija je namena podešavanje fiskalnih uređaja:

Program omogućava:

INT Raster FP-600 INT Raster FP-550+ INT Raster DP-05 INT Raster DP-25 INT Raster DP-35

Program zahteva Windows XP SP3 ili noviji Windows operativni sistem.

Upotreba programa je besplatna.

Galeb GP-550 Galeb FP-550

Sfs v2.13 (900 Kb)