Dolap


Dolap je poslovno knjigovodstveni program koji omogućava vođenje poslovnih evidencija za više preduzeća ili radnji koje mogu imati više poslovnih objekata.

Dodatni program PC kasa omogućava elektronsku fiskalizaciju računa u skladu sa Zakonom o Fiskalizaciji s.l. RS 153/20 i odobren je za upotrebu od strane PU. Program direktno pristupa i razmenjuje podatke sa knjigovodstvenom bazom podataka. Na ovaj način omogućava vođenje robne evidencije u maloprodajnom objektu, kao i vođenje potrošačkih kartica kupaca.

Uključena je podrška za skener, POS tastaturu i vage koje štampaju bar-kod.

Omogućena je replikacija podataka sa udaljenim prodajnim objektima putem interneta, alternativno korišćenjem USB diska ili drugog medijuma.

Mogućnosti

Cene godišnjih licenci:

Dolap 9.900 dinara
PC Kasa 5.490 dinara

Popust 15% na drugu i sve sledeće licence. Cene su bez PDV.

Program Dolap je ograničeno funkcionalan bez programske licence, tj. moguć je pregled svih unetih podatka i izveštaja. Validna licenca, koja se izdaje na period od godinu dana, omogućava unos novih i izmene postojećih podataka. Po njenom isteku, ukoliko se ne produži, uneti podaci ostaju trajno dostupni za pregled, eksportovanje i kopiranje u druge programe. U konfiguraciji sa više radnih mesta, licenca nije potrebna na radnom mestu na kome se podaci ne unose, tj. Dolap je besplatan za radno mesto na kome se radi samo pregled podataka i izveštaja.

Verzija:

Poslednja verzija v0.958 - 30.8.2023

Program se izvršava u Windows okruženju minimalne verzije Windows 7.

Standardna verzija programa je istovremeno i probna verzija. Prilikom instalacije, ukoliko na računaru ne postoji programska licenca za Dolap, aktiviraće se licenca sa trajanjem od 60 dana.

Preuzmite program Dolap i proverite da li odgovara vašim potrebama.

Instalacija je „čista“ jer ne instalira ni besplatne ni komercijalne baze podataka niti ikakve eksterne programe, dok ga njegova deinstalacija u potpunosti uklanja s računara bez ikakvih zaostataka za sobom.

Za više informacija o programu Dolap pogledajte online uputstvo.