Sfs


SFS

Sfs je besplatan program čija je namena podešavanje fiskalnih štampača Galeb FP-550, Galeb GP-550, INT Raster FP-600, INT Raster FP-550+.

Program omogućava:

Galeb FP-550 Galeb GP-550 INT Raster FP-600 INT Raster FP-550+

Program zahteva Windows XP SP3 ili noviji Windows operativni sistem.

Upotreba programa je besplatna.

Sfs v2.12 (900 Kb)


Verzija programa za Crnu Goru za fiskalni štampač Datecs VG-550.

SfsMN v2.03 (270 Kb)