Sfs


SFS

Sfs je besplatan program čija je namena podešavanje fiskalnih štampača Galeb FP-550, Galeb GP-550 i INT Raster FP-600.

Program omogućava:

Galeb FP-550 Galeb GP-550 INT Raster FP-600

Program zahteva Windows XP SP3 ili noviji Windows operativni sistem.

Upotreba programa je besplatna.

Sfs v2.11 (770 Kb)


Verzija programa za Crnu Goru za fiskalni štampač Datecs VG-550.

SfsMN v2.03 (270 Kb)