Dolap


Dolap je poslovno knjigovodstveni program koji omogućava vođenje poslovnih evidencija za više preduzeća ili radnji koje mogu imati više poslovnih objekata.

Dodatni program PC kasa radi sa fiskalnim štampačima Galeb FP-550, Galeb GP-550, INT Raster FP-600 i Datecs VG-550 za Crnu Goru, koji direktno pristupa i razmenjuje podatke sa knjigovodstvenom bazom podataka. Na ovaj način omogućava vođenje robne evidencije u maloprodajnom objektu, kao i vođenje potrošačkih kartica kupaca.

Uključena je podrška za skener, POS tastaturu i vage koje štampaju bar-kod.

Omogućena je replikacija podataka sa udaljenim prodajnim objektima korišćenjem USB diska ili drugog medijuma.

Mogućnosti


Cena 75 EUR godišnje. Cena PC kase 25 EUR godišnje.

Program Dolap je ograničeno funkcionalan bez programske licence, tj. moguć je pregled svih unetih podatka i izveštaja. Validna licenca, koja se izdaje na period od godinu dana, omogućava unos novih i izmene postojećih podataka. Po njenom isteku, ukoliko se ne produži, uneti podaci ostaju trajno dostupni za pregled, eksportovanje i kopiranje u druge programe. U konfiguraciji sa više radnih mesta, licenca nije potrebna na radnom mestu na kome se podaci ne unose, tj. Dolap je besplatan za radno mesto na kome se radi samo pregled podataka i izveštaja.

Verzija:

Poslednja verzija v0.940 - 29.1.2019

Program se izvršava u Windows okruženju minimalne verzije Windows XP SP3.

Standardna verzija programa je istovremeno i probna verzija. Prilikom instalacije, ukoliko na računaru ne postoji programska licenca za Dolap, aktiviraće se licenca sa trajanjem od 60 dana.

Preuzmite program Dolap i proverite da li odgovara vašim potrebama.

Instalacija je „čista“ jer ne instalira ni besplatne ni komercijalne baze podataka niti ikakve eksterne programe, dok ga njegova deinstalacija u potpunosti uklanja s računara bez ikakvih zaostataka za sobom.

Za više informacija o programu Dolap pogledajte online uputstvo.